Folosirea sau vizualizarea acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Daca nu acceptati acesti “Termeni si Conditii” NU FOLOSITI acest site. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.

Magazinul online www.pvcsolutions.ro este operat de SC Ansi Group International SRL, CUI 36350147, cu sediul in Ilfov: Strada Electricienilor nr 27, Comuna Vidra, cont bancar: RO83INGB0000999909742000 deschis la ING Bank – Sucursala Giurgiului, inregistrata la Oficiul Comertului sub numarul J23/3010/2016.

Toate informatiile din acest site sunt considerate informatii publice si vor fi tratate ca atare.Cu toate acestea, site-ul nu este si nu va fi legal responsabil, sub nicio circumstanta, pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor preluate din alte surse.
Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice forma, a continutului materialelor prezentate în site, de catre orice persoana fizica sau juridica, fara a avea, in prealabil, acordul scris prealabil al proprietarului.
Orice incercare de modificare a datelor din site, fara acceptul proprietarului, determina exercitarea dreptului, unilateral si neechivoc , ca acesta sa faca uz de toate prerogativele sale pentru a se adresa instantelor legale, ce detin competente pentru sanctionarea acestor fapte.